3 تير 1397

موسسه APAC توسن را یکی از شرکت‌های برتر فناوری‌های بانکی معرفی کرد.
  APAC CIO Outlook موسسه تحلیلی و یکی از نشریه‎های فعال در زمینه فناوری کسب‌وکار است که بیش از ۶۰ هزار مخاطب در سطح ارشد و تصمیم‌گیرنده در منطقه آسیا و اقیانوسیه دارد. طبق آخرین بررسی این موسسه، توسن در رده ۲۵ شرکت برتر ارائه‌دهنده فناوری بانکی در آسیا و اقیانوسیه قرار گرفت. در این بررسی شرکت‌های بزرگ دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفتند. عملکرد بیش از ۶۰۰ شرکت ارائه‌دهنده خدمات و فناوری‌های بانکی در منطقه آسیا و اقیانوسیه توسط تیم تحلیلی و مدیران ارشد این موسسه برای شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده محصولات نوآورانه و ارائه‌دهنده خدمات برگزیده به مشتریان بررسی شد. این بررسی با توصیه مشتریان و همچنین گزارش‌های هیئت مشاور که شامل مدیران ارشد اطلاعات و فناوری اطلاعات است در بین شرکت های کوچک و بزرگ در منطقه آسیا و اقیانوسیه تکمیل شد. این موسسه با توجه به ارزیابی‌های انجام شده در زمینه فین‌تک و فناوری‌های مالی، شرکت‌های فعال در این حوزه را مورد ارزیابی قرار داده و آن‌ها را رده‌بندی می‌کند. فاکتورهای این رده‌بندی، ارزیابی‌های سازمانی، تعداد پرسنل،‌ میزان فروش، سهم بازار، تنوع و تعداد محصولات نوآورانه بانکی است. توسن۵۰ محصول مختلف فین‌تک را در حوزه بانکی، بانکداری مجازی و سایر حوزه‌ها ارائه داده است. جانسون سردبیر این نشریه درباره عملکرد توسن گفت: «توسن به عنوان شرکت برگزیده در بین ۲۵ شرکت برتر در لیست سالیانه ۲۰۱۸ شرکت‌های برتر ارائه‌دهنده راهکارهای فناوری بانکی در منطقه آسیا و اقیانوسیه شناخته شد.» این نشریه در این رابطه مصاحبه‌ای را نیز با دکتر روح‌الله فاطمی، مدیرعامل شرکت توسن انجام داد که در آن به شرح خدمات،‌ محصولات، استراتژی و راهکارهای توسن پرداخته شد.