نمایشگاه بومی سایبری 1398

توسن حامی ششمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری این نمایشگاه در تاریخ 18 الی 21 آبان 1398 در محل دائمی نمایشگاه تهران، با حضور دکتر جلالی رییس سازمان ... Read More