خبرها

مشارکت راهبردی توسن و تمنوس

شرکت توسن ایران و شرکت تمنوس سوییس قرارداد انحصاری همکاری استراتژیک برای توسعه نرم افزارهای بانکی امضا کردند. با توجه به علاقه مندی شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری ... Read More