همکاران تجاری

همکاران تجاری شرکت توسن

 

پس از بررسی و نیازسنجی از مشتریان خود و همچنین شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارائه‌کننده خدمات به بانک‌ها، از سال 1387 اکوسیستم سازگاری میان محصولات سایر شرکت‌ها و نرم‌افزارهای خود را ایجاد نمود. با ایجاد این اکوسیستم ریسک‌های ناشی از عدم سازگاری محصولات جانبی در محیط عملیاتی بانک‌ها کاهش چشمگیری یافته است. با توجه به سیاست شرکت توسن در خصوص مدیریت ریسک‌های عملیاتی و فنی در بانک‌ها، این شرکت اقدام به تدوین این مستند برای شرکت‌های همکار تجاری به منظور معرفی شرکت و محصولات مرتبط نموده است تا ضمن ایجاد این فرصت برای شرکت‌ها، مشتریان بانکی را به منظور تکمیل سبد محصولات خود یاری نماید.

شرکت­‌های همکار تجاری به شرح ذیل می‌باشند:

_____________________________________________________________________________________________________________

ارزش‌های ایجاد شده توسط اکوسیستم همکاران تجاری توسن:

  • نگاه جامع به کل سیستم‌های بانکی (نرم‌افزار، سخت‌افزار و سرویس)
  • کاهش ریسک‌های فنی و عملیاتی در بانک‌ها
  • ایجاد کسب و کار و بازار فروش برای شرکت‌های سخت‌افزاری از طریق گواهینامه سازگاری
  • کوتاه شدن فرآیند کسب و کار برای بانک‌ها و شرکت‌ها
  • ایجاد جذابیت‌های کارکردی و نوآوری در کاربردها و نرم‌افزارها از طریق تمدید سازگاری
  • ایجاد حق انتخاب از برندهای مختلف برای بانک‌ها
  • حصول اطمینان از فرآیند اتصال سخت‌افزارها برای بانک‌ها
  • ایجاد اکوسیستم فضای رقابتی منصفانه
استعلام محصولات دارای گواهینامه سازگاری و یا ارسال درخواست سازگاری محصولات به شرکت توسن، از طریق ارتباط با ایمیل  partnerships@tosan.com  امکان پذیر است