شرکت توسن در سال 1404 در جمع 14 شرکت برتر ارایه‌دهنده سرویس‌های بانکداری در جهان و برترین ارایه‌دهنده راهکارهای بانكداری اسلامی در دنیا خواهد بود.

 • تحقق فروش 3 برابری در 3 سال

 • 10 درصــد صــادرات

 • حضـور در بانک‌های بالای 2000 شعبه

 • حـضـور مـؤثــر در بــازار B2B و B2C

 • تحقق فروش 3 برابری در 3 سال

 • 10 درصــد صــادرات

 • حضـور در بانک‌های بالای 2000 شعبه

 • حـضـور مـؤثــر در بــازار B2B و B2C

ارزش‌های بنیادی

توسـن هـمواره بیشترین تلاش را در جهت تـعهـد به ارزش‌های بنـیادی خویـش به کار برده است.
ما بر این باوریم که نتیجه این امر موفقیت قطعی و افزایش رضایت مشتریان اسـت.

 • کسب رضایت مشتری از طریق ارایه خدمت و ایجاد ارزش افزوده
 • صداقت و امانت
 • توجه به رشد کارکنان
 • پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و اسلامی
 • تعهد و وفاداری نسبت به مشتریان
 • ارتقاء فرهنگ و جایگاه نام ایرانی
 • افزایش رفاه مردم از طریق ایفای نقش مؤثر در بهبود ارایه خدمات مالی و دولت الکترونیک