بخش های بازار

بخش های بازار

 

بخش های بازار

امروزه كاربرد و استفاده از فناوری اطلاعات تنها به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن در کسب و کار بانکی نیست. در این عرصه، از فناوری اطلاعات برای ایجاد محصولات و خدمات جدید در بانكداری استفاده می گردد. اكنون ما می توانیم بسیاری از محصولات جدید را شناسایی نموده که در دهه گذشته هیچ کس حتی نمی توانست، آنها را تصور کند. به همین اندازه بسیاری از مسائل جدید کشف شده اند که می بایست به لحاظ فناوری مالی و بانکی برای آنها باید یک راه حل و پاسخ مناسب یافت، مانند مدیریت ریسک، داده های بزرگ، تشخیص تقلب و غیره در این فضای رقابتی، بانک ها به دنبال مجموعه ای از ابزار ها و راهکار ها هستند که برای رقابت، نفوذ و جذب مشتریان و بازار های جدید بر اساس برنامه های استراتژیک خود به آن نیاز دارند. واضح است سیستم متمرکز بانکی جزو استراتژیک ترین راه حل های نرم افزاری است كه ماموریت بحرانی آن در بانک ها چنین است که بدون استفاده از چنین نرم افزار قوی و یکپارچه ای هیچ یک از زیر سیستم ها نمی توانند به طور موثر به کار گرفته شوند. بانکداری متمرکز بنکو پاسخ ما به این تقاضا در بازار است که بر اساس یک پارادایم جدید در بانکداری و IT برای موسسات مالی و بانکی از كوچك تا بزرگ طراحی شده است. ما بر این هستیم که در صنعت بانکداری و پرداخت با ایجاد ارزش های جدید از طریق تجزیه و تحلیل، طراحی و توسعه نسل جدید راهکار ها و محصولات بانکی جنبه های امروز و آینده بازار را در بر گیریم.

 

بانکداری خصوصی

یک نوع از مدیریت دارایی، مدیریت ثروت خصوصی است و اصطلاح گسترده ای است که تکنیک های مورد استفاده برای حفظ و رشد ثروت یک فرد خصوصی را توصیف می نماید. به طور کلی، اشاره مدیریت ثروت به مدیریت دارایی برای افراد ثروتمند است، که اغلب مشتریان با ارزش خالص بالا هستند كه توسط حرفه ای های در این زمینه نام گرفته است. این موضوع كه مدیریت ثروت خصوصی نیز گفته می شود مدیریت دارایی های خصوصی و یا بانکداری خصوصی است. خدمات انجام شده شامل استراتژی های سرمایه گذاری، برنامه ریزی مالی، و مدیریت مالیاتی. بانک هایی که در حوزه بانکداری خصوصی فعال هستند همواره نیازمند شناسایی، ارایه و حفظ یک کلاس بسیار خاص و غنی از مشتریان بوده این موضوع بسیار ضروری نیاز سیاست گزاری، عملیات و سیستم جامع است..

MARKET SECTORS