اخبار و رویدادها

اخبار

دهمین نمایشگاه کار شریف امسال از ۱۴ تا ۱۶ مهرماه در دانشگاه شریف برگزار شد.
23 مهر 1398
توسن همواره در جهت حمایت از دانش آموختگان علوم مختلف، امسال با ترسیم چشم اندازی دورتر تلاش نمود تا افراد با فعالیت های گسترده این شرکت آشنا شوند و با کشف استعدادهای جوان، بتوانیم سرمایه اصلی خود که همان نیروی انسانی است را ارتقا دهیم. همچنین در این رویداد توسن به معرفی فرهنگ س ...
ادامه ی خبر
failed to include_once(phpthumb.functions.php) - realpath=""