تحقیقات و پژوهش

 

 

پژوهشهای تحقیقاتی تولید دانش یکی از اهداف مهم و شاخصه‌های اصلی متخصصان و کارشناسان انفورماتیک شرکت توسن می‌باشد. این هدف همواره از طریق پژوهشهایی در زمینه راهکارهای نوآورانه در حوزه‌های مرتبط قابل اکتساب بوده است. نوآوری در حوزه IT و کسب و کار بانکی علاوه بر اینکه امکان توسعه راهکارهای قابل ارائه به مشتریان را فراهم می‌آورد، با امکان ارائه نتایج حاصله در قالب کارگاههای آموزشی و همچنین مقالات عملی در کنفرانسها و همایشهای مختلف شرکت توسن را به عنوان یکی از فعالان حاضر در بیشتر گردهمایی‌های علمی مطرح نموده است.  شرکت در همایشهای سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت (پژوهشکده پولی و بانکی)، همایشهای سالانه بانکداری اسلامی (موسسه عالی آموزش بانکداری ایران) و همچنین چاپ مقالات در مجله‌های علمی-پژوهشی و علمی ترویجی از جمله اقدامات عملی مناسب در این زمینه هستند. علاوه بر این در راستای نشر دانش روز دنیا، این شرکت هر ساله کتابهای مطرح در زمینه کسب و کار بانکی و بانکداری و مالیه اسلامی را ترجمه و جهت دستیابی علاقمندان به آنها، چاپ و منتشر می نماید. از جمله این موارد می توان به کتابهای "بازارهای سرمایه اسلامی، رویکرد مقایسه‌ای " و "کتاب بنک3.0" اشاره نمود. 

 

 

 

BANCO Market Coverage