9 آبان 1396

توسن حامی چهارمین نمایشگاه بومی سایبری و اولین نمایشگاه صنعت بومی زیستی

 

طبق سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در امور خودکفایی دفاعی و امنیتی و تاکید بر بومی سازی و روز آمدی سامانه‌ها، کالاها و خدمات اولویت‌دار دفاعی و امنیتی، چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. این نمایشگاه با تاکید بر بومی‌سازی محصولات توأم با بهسازی تجهیزات موجود و ممنوعیت تامین نیازهای امنیتی از خارج از کشور با مشارکت سازمان پدافند غیرعامل کشور با عنوان بهره‌برداری از محصول بومی، تضمین امنیت پایدار برگزار می گردد. توسن حامی چهارمین نمایشگاه بومی سایبری و اولین نمایشگاه صنعت بومی زیستی.


۱۳ الی ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶
محل دائمی برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران
سالن ۱۵-  غرفه شماره ۵