مسئولیت اجتماعی در توسن

مسئولیت اجتماعی سازمانی براساس استاندارد ایزو 26000 عبارتست از: مسئولیت یک سازمان در قبال آثار و پیامدهای اقدامات و تصمیماتش بر جامعه و محیط که باید با شفافیت و نگرش مبتنی بر اخلاقیات صورت پذیرد. در ادامه گفته شده که این اقدامات باید به توسعه پایدار جامعه کمک نماید، سلامت و رفاه جامعه را تامین کند، به انتظارات و نیازهای ذینفعان پاسخ گوید، با قوانین و مقررات و ارزش های جامعه هماهنگ باشد، هنجارهای جهانی را رعایت نماید و درنهایت از انسجام و یکپارچگی برخوردار باشد. در توسن ما عمیقا به این مسئولیت واقفیم و تلاش می کنیم خود را با جنبه های مختلف آن سازگار کرده و به طور چندوجهی به آن نگاه کنیم. براین اساس، ما به مدل یکپارچه انسان، طبیعت و سازمان نگاهی محوری داریم. به همین منظور ما مسئولیت اجتماعی سازمانی توسن را حول چند محور اساسی سازمان دهی کرده و آن را پیش می بریم :

 

 

 

 

 

 

 

از طریق توجه به سلامت سرمایه و نیروی انسانی از جمله توجه به بهداشت روانی و جسمی کارکنان و ارائه خدمات رایگان پزشکی به پرسنل

از طریق فراهم کردن امکان رشد و توسعه اقتصادی برای کشور با توسعه بازارهای خارجی، صادرات محصولات و کمک به توانمندسازی ایرانیانی که امکان حضور و فعالیت اقتصادی در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور را دارند.

از طریق تدوین منشور اخلاقی سازمانی و عمل به آن و نهادینه کردن توجه به اخلاق عمومی و تلاش جهت جلب توجه عمومی جامعه به آن

از طریق توجه به روزآمدسازی مداوم و مستمر آموخته های همکاران و پرسنل و همچنین ارتقای سطح عمومی دانش و توانمندی در سطح جامعه

از طریق تولید راهکارهایی که به حفظ محیط زیست مدد می رساند از جمله راهکارهای بانکداری الکترونیکیمسئولیت اجتماعی در توســـــــن