Professional Services

راهبری عملیات

حوزه عملیات یکی از حساسترین حوزه های فناوری اطلاعات محسوب می شود. این حوزه کلیه عملیاتی که باعث می شود سرویس دهی سیستمهای عملیاتی حساس در بانک مثل core banking تضمین شود را پوشش می دهد که شامل موارد زیر است:

  • مانیتورینگ عملکرد سیستم شامل نرم افزارهای توسن، پایگاه داده و سیستمهای عامل
  • به روز رسانی نرم افزارهای توسن، پایگاه داده ها و سیستم عامل با آخرین وصله های امنیتی و عملکردی
  • مدیریت اتفاقات (Incident Magmt)
  • مدیریت مشکلات (Problem Mgmt)
  • تضمین بالا بودن سیستم براساس قرارداد سطح سرویس
  • انجام امور عملیاتی مثل پشتیبان گیری، عملیات دوره ای و مانیتورینگ

خدمات این حوزه که معمولا در مرکز داده بانکها اجرا می شود می تواند به صورت انتخابی در اختیار شرکت توسن قرار گیرد. در غیر اینصورت این عملیات توسط واحد فناوری اطلاعات بانکها انجام می گیرد.