17 مهر 1397

حضور توسن در نهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف


شرکت توسن شما را به بازدید از استند این شرکت در نهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف دعوت می نماید. در این نمایشگاه، از فرصت های شغلی متنوع و نحوه همکاری با ما آشنا شوید.