26 مهر 1396

اخذ گواهی نامه بین المللی ISO/IEC 27001:2013

در پی استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات در شرکت توسن و موفقیت در انجام ممیزی ها که با تلاش شبانه روزی همکاران عزیزمان در گروه‌های مختلف صورت پذیرفت، گواهینامه ISO/IEC 27001:2013 برای شرکت توسن صادر و ارسال گردید. IQNet یکی از سازمان های بین المللی صدور گواهینامه است که دارای بیش از 40 نهاد صدور گواهینامه در بیش از 200 زیرمجموعه در سطح دنیا می باشد. ممیزی و اعتبارسنجی توسن توسط CSQ (اداره سیستم های مدیریت موسسه IMQ ) انجام شده است. حضور این دو نهاد موجب بالاتر رفتن اعتبار و اهمیت این گواهینامه در سطح بین المللی می گردد. در سایت IQNet جزییات گواهینامه ثبت و Certify شده است و قابل دسترسی میباشد. گواهینامه ISMS با اسکوپ Software Development and IT Technical Support در سایت IMQ ثبت شده است. این دستاورد جديد توسن در اخذ گواهینامه بین المللی ISO/IEC 27001:2013 كه موجب افزايش اطمینان ذینفعان در راستای امنیت راهکارهای توسن می شود را به همكاران و مشتريان توسن تبریک می گوییم. .