Card and Payment

صدور کارت در شعبه

 

 

در صورت راه اندازی این سیستم در شعبه امکان صدور کارت در همان لحظه در شعبه میسر خواهد شد. از جمله کارت هایی که می‌توان از طریق این سیستم صادر نمود کارت نقدی، هدیه، بن کارت و المثنی اعتباری می‌باشد. همچنین به کمک این محصول می‌توان عبارت دلخواه مشتری را بر روی کارت هدیه حک نمود.

 


BANCO Market Coverage