صدور کارت در شعبه

 

 

در صورت راه اندازی این سیستم در شعبه امکان صدور کارت در همان لحظه در شعبه میسر خواهد شد. از جمله کارت هایی که می‌توان از طریق این سیستم صادر نمود کارت نقدی، هدیه، بن کارت و المثنی اعتباری می‌باشد. همچنین به کمک این محصول می‌توان عبارت دلخواه مشتری را بر روی کارت هدیه حک نمود.

 


BANCO Market Coverage