هوش تجاری و داده کاوی

 

 

 

تحقیقات داده محور و داده‌کاوی 

 با توجه به نوع کسب و کار شرکت توسن و دستیابی به حجم وسیع داده، این شرکت توانسته با تجهیز تیم دانشگاهه متخصص در حوزه های داده کاوی و هوش تجاری، دادههای بانکهای مختلف را در صورت تمایل مورد واکاوی قرار داده و بر اساس اطلاعات موجود الگوهای رفتاری مشتریان و شعب، سنجش کارایی ذینفعان، مدیریت ریسک و ...  را تحلیل و تاثیر گذاری سیاستهای بانکها  را مورد بررسی قرار دهد. تحقیقات و گزارشهای تحلیلی متعددی بر اساس داده های استخراج شده از سیستم IBI و همچنین داده های کسب شده از شرکت داده کاوان صورت گرفته و در اختیار مشتریانی که تمایل به دریافت چنین اطلاعاتی داشته‌اند، قرار گرفته است.

 

 

هوش تجاری

 با ورود به عصراطلاع رساني ديجيتال، مسئله انفجارداده‌ها، اطلاعات وضرورت نگهداري آنها به ویژه برای کسب و کار بانکی که بیش از هر صنعت با داده و اطلاعات سرو کار دارد، هر روز بيش ازپيش احساس ميشود. تحليل داده‌ها مي‌تواند دانش مضاعفي در مورد هر کسب و کار ايجاد كند. مجموعه داده‌ها در شــكل خام  و پرداخت نشــده خود از ارزش كمي برخوردارهستند، آنچه كه در حقيقت ارزشمند است دانش و شناختي است كه ميتواند ازداده‌ها حاصل شود و مورد استفاده قرار گيرد که این مهم با استفاده از داده¬کاوی مهیا شده است. فناورى داده‌كاوى چيزي بيش از جمع‌آوري و مديريت داده بوده و شــامل تجزيه و تحليل و پيش بيني نيز  ميباشد. شرکت توسن مفتخر به ارائه خدمات داده‌کاوی با تاسیسن شرکت داده‌کاوان هوشمند توسن به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های این شرکت است که توانسته اطلاعات جامع و مفیدی را با استفاده از حجم وسیعی از داده‌های هر بانک در اختیار آنها قرار دهد. داده کاوان هوشمند در سال 1388 با تلفیق توانایی ها و تجارب کارشناسان شرکت توسن و اساتید و دانشجویان نخبه دانشگاهی به منظور ایفای نقش در کشف دانش داده محور و ایجاد ابزارهای مدیریتی تشکیل شد و در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکتهای حوزه هوش تجاری در کشور می باشد .

 

 

 

 

 

BANCO Market Coverage

تحقیقات داده محور و داده­کاوی

با توجه به نوع کسب و کار شرکت توسن و دستیابی به حجم وسیع داده، این شرکت توانسته با تجهیز تیم دانشگاهه متخصص در حوزه های داده کاوی و هوش تجاری، داده­های بانکهای مختلف را در صورت تمایل مورد واکاوی قرار داده و بر اساس اطلاعات موجود الگوهای رفتاری مشتریان و شعب، سنجش کارایی ذینفعان، مدیریت ریسک و ...  را تحلیل و تاثیر گذاری سیاستهای بانکها  را مورد بررسی قرار دهد. تحقیقات و گزارشهای تحلیلی متعددی بر اساس داده های استخراج شده از سیستم IBI     و همچنین داده های کسب شده از شرکت داده کاوان صورت گرفته و در اختیار مشتریانی که تمایل به دریافت چنین اطلاعاتی داشته­اند، قرار گرفته است.

 

 

هوش تجاری

با ورود به عصراطلاع رساني ديجيتال، مسئله انفجارداده­ها، اطلاعات وضرورت نگهداري آنها به ویژه برای کسب و کار بانکی که بیش از هر صنعت با داده و اطلاعات سرو کار دارد، هر روز بيش ازپيش احساس ميشود. تحليل داده­ها مي­تواند دانش مضاعفي در مورد هر کسب و کار ايجاد كند. مجموعه داده­ها در شــكل خام  و پرداخت نشــده خود از ارزش كمي برخوردارهستند، آنچه كه در حقيقت ارزشمند است دانش و شناختي است كه ميتواند ازداده­ها حاصل شود و مورد استفاده قرار گيرد که این مهم با استفاده از داده­کاوی مهیا شده است. فناورى داده­كاوى چيزي بيش از جمع­آوري و مديريت داده بوده و شــامل تجزيه و تحليل و پيش بيني نيز      ميباشد. شرکت توسن مفتخر به ارائه خدمات داده­کاوی با تاسیسن شرکت داده­کاوان هوشمند توسن به عنوان یکی از زیر مجموعه­های این شرکت است که توانسته اطلاعات جامع و مفیدی را با استفاده از حجم وسیعی از داده­های هر بانک در اختیار آنها قرار دهد. داده کاوان هوشمند در سال 1388 با تلفیق توانایی ها و تجارب کارشناسان شرکت توسن و اساتید و دانشجویان نخبه دانشگاهی به منظور ایفای نقش در کشف دانش داده محور و ایجاد ابزارهای مدیریتی تشکیل شد و در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکتهای حوزه هوش تجاری در کشور می باشد .