Banking

سامانه ذینفع ‪واحد‬

 

 

هدف از "سامانه‌ی مدیریت ذینفع واحد و اشخاص مرتبط"، پوشش نیازمندی‌های آیین‌نامه‌‌های "تسهیلات و تعهدات کلان" و "تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط" در قالب شناسایی گروه‌های ذینفعی و اشخاص مرتبط موجود در میان مشتریان و سپس بررسی میزان تسهیلات و تعهدات دریافتی آنان می‌باشد. لذا این پروژه با محوریت قرار دادن این هدف، سامانه‌ای را بمنظور کنترل تسهیلات و تعهدات طراحی نموده و توسعه داده است. این سامانه با مبنا قرار دادن ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی از یکسو و همچنین با درنظر گرفتن اطلاعاتی همچون تسهیلات و تعهدات مشتریان، روابط تعریف شده میان مشتریان و ... از سوی دیگر، نسبت به شناسایی و سپس تحلیل وضعیت گروه‌های ذینفعی و اشخاص مرتبط بانک گام برداشته است.

 

 

 

 

BANCO Market Coverage