Card and Payment

کیف پول الکترونیکی

 

 

راهکار کیف پول الکترونیک  

توسعه پرداخت خرد در نزد بانکها از اهمیت خاصی برخودار است. از یک طرف ارایه ابزارهای الکترونیکی باعث جذب منابع و مشتریان جدید در بانک شده و از  طرف دیگر آوردن گردش مالی پرداختهای خرد در یک بانک موجب تثبیت موقعیت رقابتی بانکها می شود.  از جمله منافع دیگر کیف پول الکترونیکی می توان به درآمد حاصل از صدور، شارژ و تسویه تراکنشهای خرید اشاره نمود.

در پرداخت خرد الکترونیکی، دارنده کارت کیف پول الکترونیکی که این کارت را از شعبه بانک تهیه کرده است و یا این کارت را در یکی از خودپردازها و یا دیگر پایانه ها شارژ کرده است، از این کارت به عنوان ابزار پرداخت خرد استفاده خواهد کرد که می تواند یکی از بهترین نمونه­های استفاده از این کارت، در پرداخت خریدهای خرد و یا هزینه­های حمل و نقل عمومی در شهر مانند مترو، اتوبوس و تاکسی می­باشد.

 


BANCO Market Coverage