9 مهر 1398

حضور توسن در دهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف


شرکت توسن شما را به بازدید از استند این شرکت در دهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف دعوت می نماید. در این نمایشگاه، از فرصت های شغلی متنوع و نحوه همکاری با ما آشنا شوید. این نمایشگاه در تاریخ 14 الی 16 مهرماه برگزار خواهد شد.