11 ارديبهشت 1396

بازدید هیات تجاری 66 نفره کشور لوکزامبورگ از شرکت توســن

بازدید هیات تجاری 66 نفره کشور لوکزامبورگ از شرکت توســن
 

 

 در تاریخ 10 اردیبهشت 1396 یک هیات تجاری 66 نفره متشکل بر تجار و صاحبان صنایع جوان و کارآفرین در حوزه های امور بانکی، مالی و حسابرسی، خدمات مشاوره مالی، سرمایه گذاری، ساخت و ساز و امور زیر بنایی، از کشور لوکزامبورگ، در شرکت توسن حاضر گردیدند و از این شرکت و آخرین دستاوردها بازدید به عمل آوردند.