Banking

مدیریت چک چکاوک

 با توسعه تکنولوژی اطلاعات و زیر ساخت های ارتباطی و رواج مبادلات الکترونیکی ، ابزارهای پرداخت غیر کاغذی متولد و با آهنگ فزاینده ای رشد نموده است. در کنار سیستم های موجود در حوزه نظام نوین پرداخت در کشور ، یکی دیگر از سیستم‌های پیش بینی شده سیستم مدیریت چک ( چکاوک) می باشد.

در این سیستم تصویر پشت و روی چک و همچنین داده های چک جهت بررسی در بانک بدهکار به سامانه مدیریت چک انتقال و سپس به بانک صادر کننده منتقل می شود و در صورت تائید نسبت به دستور برداشت مستقیم اقدام می نماید و اطلاعات آن جهت تسویه در اختیار سامانه پایاپای چک قرار می دهد. پس از پردازش اطلاعات توسط سامانه پایاپای چک سند بدهکاری / بستانکاری بانک ها جهت تسویه بین بانکی به سامانه ساتنا ارسال می گردد.

سامانه چکاوک توسن از طریق اتصال به سامانه مدیریت و نظارت چک های بانک مرکزی امکان مدیریت فرایندهای مربوط به چک های دریافتی از سامانه چکاوک و یا چک های ارسالی به سامانه چکاوک را برای بانک فراهم می آورد.

 

ویژگی های سامانه چکاوک

  • ارسال پیام های مبتنی بر قالب XML  بر اساس استاندارد بانک مرکزی
  • انطباق کامل با الزامات و دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکداری اسلامی
  • پوشش کامل چک های عهده و واگذاری – عادی و رمز دار
  • امکان تعریف شرح سند پویا
  • امکان تعریف سطوح مختلف جهت تائید چکهای عهده
  • امکان جستجوی کلیه فعالیت های انجام شده بر روی چک
  • امکان انتخاب لیست خطاهای برگشت
  • امکان جستجو در چکها در هر شعبه و ارائه گزارشات متنوع در شعبه و مرکز