پیام مدیر عامل

 

برای قدم برداشتن در مسیرهای تازه، نیاز است تا تجربیات مثبت گذشته را همراه خود ببریم و همینطور رویکردهایی را در خود تقویت کنیم که به ما کمک می‌کند عملکرد بهتری از قبل داشته باشیم. این رویکرد به این معنا است که ما از تفکر مسئله‌محور که به معنی تمرکز بر مشکلات است، نگاه خود را به تفکر امکان‌محور که به معنی شکل دادن ایده‌آلی بهتر از قبل و حل مسائل است، سوق بدهیم. برای این منظور ارزشهای توسن، یعنی آنچه که ما باید به آن باور داشته باشیم، تا بتوانیم در این مسیر پیش برویم را باید در نظر بگیریم. همدلی، همسویی و شفافیت در تعامل با یکدیگر را در کنار همه‌ی تفاوتهایی که داریم، ارزشمند می‌دانیم. مرزهای بین تیم‌ها را برداشته‌ایم و همه به عنوان یک هویت"توسن" تلاش می‌کنیم و هر زمان فقط و فقط توسن است. با تقویت این رویکرد به عنوان بخش‌های مجزایی که در کنار هم کار می‌کنیم، توأمان که موفقیت فردی برایمان مهم است، موفقیت همکارانمان نیز ارزشمند است. توسن در تاریخ زندگی‌اش جسارتی داشته است که باعث شده همواره اقدامات تحولی انجام بدهد.

 

 

تمایل به دریافت اطلاعات دارید؟

 

با ما تماس بگیرید یا بروشور را دریافت نمایید