Professional Services

آموزش

 

آموزش از کلیدی ترین ارکان موفقیت یک پروژه نرم افزاری محسوب می شود. آموزش مناسب نه تنها باعث کاهش مقاومت پرسنل در تغییر می شود بلکه باعث ارتقا بهره وری کارکنان بانک خواهد شد.

استراتژی شرکت توسن در آموزش، آموزش مربی در بانکها می باشد. به این مفهوم که این مربیان بانک هستند که کاربر نهایی سیستم را آموزش می دهند. این استراتژی هم باعث کاهش هزینه های آموزش در بانک شده و هم مربیان خبره برای آموزشهای نیروهای جدید آینده بانک در اختیار بانک قرار می دهد.

دوره های آموزشی توسن در سرفصلهای زیر ارایه می شود:

  • آموزش نسخه اوليه نرم افزارهاي توسن (به منظور کار در محيط تست و تجزيه و تحليل سيستم)
  • آموزش مربيان آموزشي بانک در بخش کاربري عادي سيستم (کاربري در شعب).
  • آموزش مربيان آموزشي بانک در بخش کاربران اصلي (Super User)
  • آموزش مديران بانک.
  • آموزش پرسنل فني بانک.
  • همکاري و نظارت بر آموزش کاربران نهايي بانک توسط مربيان آموزش ديده.

شكل برگزاري دوره ها بنا به درخواست بانک بصورت چند روز به هم پيوسته و تمام وقت يا بطور گسسته و تنها بصورت چند ساعت در روز براي مدت طولاني تر خواهد بود.

سر فصلهاي آموزشي و مدت زمان دوره ها با توجه به نياز بانک و مطابق برنامه زمانبندي توسط شرکت پيشنهاد مي گردد. محتوي و طول هر دوره بايد بگونه اي باشد که علاوه بر انتقال کليه تجارب و مفاهيم لازم، امکان راهبري و اجراي موضوع قرارداد توسط کارشناسان بانک را نيز را فراهم نمايد.