خانواده توسن

تکوست
شرکت سرمایه گذاری فناوری

توســن
ارائه کننده راهکارهای بانکی و پرداخت

توسعه فن افزار توسن (توسن تکنو)
تولید، عرضه و پشتیبانی سخت افزارهای بانکی و پرداخت

داده کاوان هوشمند توسن
سامانه های هوش تجاری، تشخیص پول شویی،
کشف تقلب و انبار داده

آی دی کورپ
ارایه کننده راهکارهای بانکی و پرداخت توسن به بازارهای بین المللی

تجارت الکترونیک توسن
سامانه های تجارت الکترونیک

سامانه های یکپارچه بزرگ فردا
راه حل های جامع و نوین به بانکهای بزرگ

توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس
ساخت و تجهیز مراکز داده پیشرفته

شرکت سرمایه سازان توسعه تدبیر آینده(ساتا)
مشاوره سرمایه گذاری و بازاریابی بین المللی

شرکت همراه هوشمند آینده
اپراتور مجازی تلفن همراه

توسعه تجارت گردشگری ایران
گردشگری الکترونیک

زمین هوشمند آینده
خدمات الکترونیک کشاورزی هوشمند

اعتماد هوشمند آینده
نرم افزار و سخت افزارهای امنیتی

سفر هوشمند آینده
هلدینگ تخصصی در حوزه گردشگری

سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (سها)
سیستم های پرداخت خرد و سیستم های هوشمند حمل ونقل

سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت
ارایه کننده کیف پول الکترونیک
به همکاری بانک تجارت

تجارت الکترونیکی هوشمند آینده
پرداخت و تجارت الکترونیک

سامانه های کاربردی کلان همگام (سکه)
فناوری اطلاعات پست بانک ایران

بازار هوشمند آینده
سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار (سککوک)

جهان گستر پارس
راهکارهای بانکداری اجتماعی

ریز سازگان تکین
تولید کننده تجهیزات صنعتی

مرکز نوآوری تکوست
سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها

موسسه عالی مدیریت دانش
ارائه الگوهای نوین مدیریت
در صنعت بانکداری و صنعت بیمه

بوم مارکت
اکوسیستم استارت آپ های بوم

 

 

 

شبکه گستران آراد تدبیر
سامانه ارایه خدمات سازمانی

ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده
سیستم های مالی و مدیریت ریسک

همرو
موسسه توسعه و تحول همرو تدبیر