”برای برقراری تعامل با بانک‌های خارجی نیازمند تطبیق فرایندها با استانداردهای بین‌المللی و استقرار Core Banking هستیم. استفاده از این سیستم، عملیات بانک را شفاف می‌کند و این امر نیز موجب جلب اعتماد بانک‌های خارجی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی برای تامین مالی طرح‌های صنعتی کشور خواهد شد.”
علی اشرف افخمی – رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.