دکتر ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهور از فعالیت های شرکت های گروه توسن در ساختمان پشتیبانی و عملیات توسن بازدید به عمل آوردند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.