شانزدهم تیر ماه 1399، مراسم افتتاحیه ساختمان متمرکز توسن و مرکز پایش سامانه های بانکی توسن با حضور مدیرعامل محترم این شرکت جناب آقای سید روح اله فاطمی اردکانی و با همراهی مدیران محترم عامل گروه توسن، توسط بنیانگذار محترم شرکت جناب آقای سید ولی اله فاطمی اردکانی توسعه سامانه های نرم افزاری نگین افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.