عملیات مانور انتقال خدمات بانک سینا (Switchover) به مرکز داده پشتیبان جهت مواقع بحران برای این بانک توسط متخصصین توسن در اصفهان با موفقیت به پایان رسید. با توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر داشتن سایت پشتیبان خارج از شهر تهران، بسیاری از بانک‌ها اقدام به تاسیس سایت پشتیبان در شهر‌های ديگر مانند اصفهان کرده‌اند. انتخاب اين شهر به دليل زير ساخت مناسب مخابراتی پس از تهران حائز اهميت می‌باشد. فرایند بروز‌رسانی و همچنين عمليات انتقال سرويس در حوزه مشتریان توسن، توسط شرکت انجام می‌گردد. شرکت توسن با درک اهميت موضوع از چند سال گذشته اقدام به توسعه راهکارهای سايتهای پشتيبان و همچنين تاسیس دفتر نمایندگی در شهر اصفهان کرده است. به دليل ماهیت و پيچيدگی اين فرايند‌ها و به منظور اطمینان از
سرویس‌دهی سايت پشتيبان در صورت بروز مخاطرات جدی برای سايت اصلی، بانک سینا نسبت به برگزاری مانور به صورت سالانه اقدام می‌نمايد. برنامه‌ریزی اين مانور از چند ماه گذشته و طی جلسات مشترک با بانک انجام گرفت و پس از اخذ تاییدیه از مدیران ارشد بانک و شرکت آماده سازی‌های لازم در دستور کار قرار گرفت و نهايتا طی دو روز گذشته با کوشش همکاران معاونت خدمت با موفقیت انجام گرديد و کليه خدمات بانکی از جمله خدمات بین بانکی، مدرن و کارت طی روز جمعه از طریق سایت اصفهان ارائه شد. با حصول اطمينان از عملکرد صحيح سيستم، مجددا از بامداد شنبه، سرویس‌ها مجددا به سایت تهران منتقل شده و تاییدیه عملکرد صحيح آن از بانک اخذ شد. اجرای اين پروژه از نظر اثبات توانایی مجموعه راه‌حل‌های توسن برای مدیریت شرایط بحرانی بسیار حائز اهميت بود. ضمن تبریک به کلیه همکاران و تشکر از همکاران درگیر در اين پروژه، امید است همچنان روند رو به رشد در بهبود سطح ارائه سرویس به مشتريان ادامه داشته باشد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.