تلفن بانک پژواک

امروزه به‌واسطه دسترسی اکثر افراد جامعه به بسترهای مخابراتی مانند تلفن و موبایل امکان ارایه خدمات مالی مانند اعلام موجودی، پرداخت قبوض و یا انتقال وجه از این بسترها بسیار متداول است. سیستم تلفن بانک پژواک شرکت توسن که براساس بالاترین تکنولوژی‌های حوزه مخابراتی و استاندارد VXML تهیه شده است این امکانات را در اختیار مشتریان بانک قرار می‌دهد.

برای مشاهده اطلاعات دقیق کوربنکینگ توسن میتوانید  صفحه بانکداری متمرکز بنکو را مشاهده نمایید.

ارایه سرویس به گویش‌های متفاوت

تلفن بانک پژواک
تلفن بانک پژواک