کوربنکینگ توسن

بانکداری متمرکز بنکو کوربنکینگ توسن

کوربنکینگ توسن ترکیب فناوری پیشرفته بانکی و نتیجه تبلور تلاش 22 ساله توسن در بازار بانکی و فناوری اطلاعات است.

_

چرا بنکو

سیستم جامع بانکداری متمرکز « بنکو » به عنوان نسل سوم سیستمهای بانکداری شرکت توسن تولید و از سال 1388 به بازار بانکی کشور عرضه شده است. کوربنکینگ توسن با پوشش کامل فرایندهای بانکی منطبق بر دستورالعملهای بانک مرکزی و قوانین اسلامی، بانکها و موسسات مالی را از طریق یک شبکه اطلاعاتی به پایگاه داده های مشترک و یکپارچه به صورت متمرکز متصل می‌نماید. امروزه كاربرد و استفاده از فناوری اطلاعات تنها به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن در کسب و کار بانکی نیست. در این عرصه، از فناوری اطلاعات برای ایجاد محصولات و خدمات جدید در بانكداری استفاده می‌گردد. اكنون ما می‌توانیم بسیاری از محصولات جدید را شناسایی نموده که در دهه گذشته هیچ کس حتی نمی‌توانست، آنها را تصور کند. به همین اندازه بسیاری از مسائل جدید کشف شده‌اند که می‌بایست به لحاظ فناوری مالی و بانکی برای آنها باید یک راه‌حل و پاسخ مناسب یافت، مانند مدیریت ریسک، داده‌های بزرگ، تشخیص تقلب و غیره. در این فضای رقابتی، بانک‌ها به دنبال مجموعه‌ای از ابزار‌ها و راهکار‌ها هستند که برای رقابت، نفوذ و جذب مشتریان و بازار‌های جدید بر اساس برنامه‌های استراتژیک خود به آن نیاز دارند.

چرا کوربنکینگ توسن
_

ویژگی‌های کوربنکینگ توسن

 • پشتیبانی از تمامی فرآیندها و عملیات بانکداری خرد، اختصاصی و شرکتی
 • صدور اتوماتیک اسناد مالی
 • چند ارزی ، چند زبانی ، چند تقویمی
 • قابليت ارائه سرويس در محیط وب
 • قابلیت توليد گزارش های پويا
 • انطباق کامل با دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ایران
 • انعطاف پذیر در تغییر محصولات و پویا در تعریف خدمات جدید بانکی
 • ماژولار و سرویس گرا
 • سهولت سرويس به انواع کانال های الکترونیک
 • قابلیت اتصال به پلتفرم +TSB جهت پیاده سازی فرآیند
_

زیرسیستم‌های بنکو

 • اتوماسیون شعبه
 • مدیریت کانال (کانال الکترونیکی)
 • چک
 • استعلام صندوق و خزانه داری
 • سامانه سیما
 • مدیریت کارمزد
 • گزارش ساز
 • پایه
 • مشتریان
 • حسابداری
 • سپرده
 • پرداخت
 • تسهیلات
 • ارزی و بین الملل
 • اوراق بهادار
کوربنکینگ توسن - درگاه پرداخت اینترنتی - Internet Payment Gateway
_

بنکو برای بازارهای مختلف

سیستم متمرکز بانکی جزو استراتژیک ترین راه حل های نرم افزاری است كه ماموریت بحرانی آن در بانک ها چنین است که بدون استفاده از چنین نرم افزار قوی و یکپارچه ای هیچ یک از زیر سیستم ها نمی توانند به طور موثر به کار گرفته شوند. بانکداری متمرکز بنکو پاسخ ما به این تقاضا در بازار است که بر اساس یک پارادایم جدید در بانکداری و IT برای موسسات مالی و بانکی از كوچك تا بزرگ طراحی شده است. ما بر آن هستیم که در صنعت بانکداری و پرداخت با ایجاد ارزش های جدید از طریق تجزیه و تحلیل، طراحی و توسعه نسل جدید راهکار ها و محصولات بانکی جنبه های امروز و آینده بازار را در بر گیریم.

_

کوربنکینگ توسن بهره مند از فناوری های مدرن
و تحول آفرین

سیستم جامع بانکداری متمرکز بنکو | کوربنکینگ توسن به صورت چند لایه و با استفاده از معماری SOA پیاده سازی شده و از تکنولوژیهای معتبر و استاندارد نرم افزار جهت طراحی و پیاده سازی این سیستم استفاده شده است، که این نوع معماری باعث افزایش چابکی در برابر تغییرات و افزایش امنیت سیستم شده است.  این سامانه دارای قابلیت پوشش تمامی نیازهای بانک، چابکی در بروز نمودن تغییرات ، قابلیت یکپارچگی آسان و کم هزینه با سایر سیستمها و همچنین قابلیت تولید انواع محصولات و خدمات بانکی میباشد.

_

مقررات، استانداردها و شیوه های بازار

کوربنکینگ توسن دارای قابلیت پوشش تمامی نیازهای بانک، چابکی در بروز نمودن تغییرات ، قابلیت یکپارچگی آسان و کم هزینه با سایر سیستمها و همچنین قابلیت تولید انواع محصولات و خدمات بانکی میباشد. امنیت در سیستم جامع بنکو در چارچوب روش های استاندارد و متداول موجود در محصولات بانکي بوده و در سطوح مختلف پیاده سازی شده است. مباحث امنیتی در سیستم بنکو از ابعاد مختلف زير ساخت، شناسايي و احراز هويت، مديريت سطوح دسترسي، کسب و کار و سیستم های کشف تقلب قابل بررسي مي باشد.

کوربنکینگ توسن

بانکداری متمرکز بنکو کوربنکینگ توسن

ترکیب فناوری پیشرفته بانکی و نتیجه و تبلور تلاش 22 ساله توسن در بازار بانکی و فناوری اطلاعات است.

_

چرا بنکو

سیستم جامع بانکداری متمرکز « بنکو » به عنوان نسل سوم سیستمهای بانکداری شرکت توسن تولید و از سال 1388 به بازار بانکی کشور عرضه شده است. کوربنکینگ توسن با پوشش کامل فرایندهای بانکی منطبق بر دستورالعملهای بانک مرکزی و قوانین اسلامی، بانکها و موسسات مالی را از طریق یک شبکه اطلاعاتی به پایگاه داده های مشترک و یکپارچه به صورت متمرکز متصل می‌نماید. امروزه كاربرد و استفاده از فناوری اطلاعات تنها به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن در کسب و کار بانکی نیست. در این عرصه، از فناوری اطلاعات برای ایجاد محصولات و خدمات جدید در بانكداری استفاده می‌گردد. اكنون ما می‌توانیم بسیاری از محصولات جدید را شناسایی نموده که در دهه گذشته هیچ کس حتی نمی‌توانست، آنها را تصور کند. به همین اندازه بسیاری از مسائل جدید کشف شده‌اند که می‌بایست به لحاظ فناوری مالی و بانکی برای آنها باید یک راه‌حل و پاسخ مناسب یافت، مانند مدیریت ریسک، داده‌های بزرگ، تشخیص تقلب و غیره. در این فضای رقابتی، بانک‌ها به دنبال مجموعه‌ای از ابزار‌ها و راهکار‌ها هستند که برای رقابت، نفوذ و جذب مشتریان و بازار‌های جدید بر اساس برنامه‌های استراتژیک خود به آن نیاز دارند.

چرا کوربنکینگ توسن
_

ویژگی‌های کوربنکینگ توسن

 • پشتیبانی از تمامی فرآیندها و عملیات بانکداری خرد، اختصاصی و شرکتی
 • صدور اتوماتیک اسناد مالی
 • چند ارزی ، چند زبانی ، چند تقویمی
 • قابليت ارائه سرويس در محیط وب
 • قابلیت توليد گزارش های پويا
 • انطباق کامل با دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ایران
 • انعطاف پذیر در تغییر محصولات و پویا در تعریف خدمات جدید بانکی
 • ماژولار و سرویس گرا
 • سهولت سرويس به انواع کانال های الکترونیک
 • قابلیت اتصال به پلتفرم +TSB جهت پیاده سازی فرآیند
کوربنکینگ توسن - درگاه پرداخت اینترنتی - Internet Payment Gateway
_

زیرسیستم‌های بنکو

 • اتوماسیون شعبه
 • مدیریت کانال (کانال الکترونیکی)
 • چک
 • استعلام صندوق و خزانه داری
 • سامانه سیما
 • مدیریت کارمزد
 • گزارش ساز
 • پایه
 • مشتریان
 • حسابداری
 • سپرده
 • پرداخت
 • تسهیلات
 • ارزی و بین الملل
 • اوراق بهادار
_

بنکو برای بازارهای مختلف

سیستم متمرکز بانکی جزو استراتژیک ترین راه حل های نرم افزاری است كه ماموریت بحرانی آن در بانک ها چنین است که بدون استفاده از چنین نرم افزار قوی و یکپارچه ای هیچ یک از زیر سیستم ها نمی توانند به طور موثر به کار گرفته شوند. بانکداری متمرکز بنکو پاسخ ما به این تقاضا در بازار است که بر اساس یک پارادایم جدید در بانکداری و IT برای موسسات مالی و بانکی از كوچك تا بزرگ طراحی شده است. ما بر آن هستیم که در صنعت بانکداری و پرداخت با ایجاد ارزش های جدید از طریق تجزیه و تحلیل، طراحی و توسعه نسل جدید راهکار ها و محصولات بانکی جنبه های امروز و آینده بازار را در بر گیریم.

_

بنکو  بهره مند از فناوری های مدرن
و تحول آفرین

سیستم جامع بانکداری متمرکز بنکو به صورت چند لایه و با استفاده از معماری SOA پیاده سازی شده و از تکنولوژیهای معتبر و استاندارد نرم افزار جهت طراحی و پیاده سازی این سیستم استفاده شده است، که این نوع معماری باعث افزایش چابکی در برابر تغییرات و افزایش امنیت سیستم شده است.  این سامانه دارای قابلیت پوشش تمامی نیازهای بانک، چابکی در بروز نمودن تغییرات ، قابلیت یکپارچگی آسان و کم هزینه با سایر سیستمها و همچنین قابلیت تولید انواع محصولات و خدمات بانکی میباشد.

_

مقررات، استانداردها و شیوه های بازار

 این سامانه دارای قابلیت پوشش تمامی نیازهای بانک، چابکی در بروز نمودن تغییرات ، قابلیت یکپارچگی آسان و کم هزینه با سایر سیستمها و همچنین قابلیت تولید انواع محصولات و خدمات بانکی میباشد. امنیت در سیستم جامع بنکو در چارچوب روش های استاندارد و متداول موجود در محصولات بانکي بوده و در سطوح مختلف پیاده سازی شده است. مباحث امنیتی در سیستم بنکو از ابعاد مختلف زير ساخت، شناسايي و احراز هويت، مديريت سطوح دسترسي، کسب و کار و سیستم های کشف تقلب قابل بررسي مي باشد.

کوربنکینگ توسن

قابلیت های منحصربه فرد بنکو

22هزار باجه
50+میلیون حساب
25+میلیون نفر مشتری
1000تراکنش بر ثانیه
5+هزار شعبه
20+پشتیبانی از بانک

قابلیت‌های کلیدی بنکو

کوربنکینگ توسنپایگاه داده مرکزی
قابلیت اطمینان و عملکرد بالا
پشتیبانی از ThinClient
عملکرد به صورت 
7 * 24 * 365
مدولار
پشتیبانی از محیط وب
مقیاس پذیر
پشتیبانی از ارتباطات ماهواره ای
پشتیبانی از استانداردهای باز
دارای بستر نرم افزاری مستقل
معماری سرویس گرا (SOA)
عملکرد در شرایط آفلاین