سامانه راويار اينترنت بانك

سامانه راويار اينترنت بانك برای كشف و جلوگيری از رخداد تقلب و سوءاستفاده از حساب كاربری مشتريان اينترنت بانك بر اساس تحليل برخط تراكنش‌های اينترنتی توليد و عملياتی شده است. اين سامانه رفتاركاربر در تعامل با رابط كاربری سامانه اينترنت بانك را به صورت برخط و در كمترين زمان ممكن تحليل كرده و موارد مشكوك را به سامانه اينترنت بانك گزارش می‌كند تا در لحظه اقدام لازم را انجام دهد.

کشف تقلب راویار
 تحليل برخط ريسك رفتار كارت/سپرده
(مبلغ تراكنش، مجموع مبالغ، تكرار تراكنش،
زمان انجام تراكنش و ..)
 تحليل برخط ريسك رفتار آدرس آی پی
(كنترل تراكنش موفق/ ناموفق، شناسايی حمله و…)
 تحليل برخط ريسك رفتار كاربر
(تغيير دستگاه رايج، تغييرات جغرافيايي سريع،
تراكنش از شهر يا كشور جديد و…)

اين سامانه علاوه بر استخراج موقعيت جغرافيايی آدرس آی پی، مشخصات دستگاه كاربر را نيز استخراج كرده و بر اساس آن، تحلیل‌های لازم را انجام می‌دهد. راويار اينترنت بانك از دو زيرسيستم اصلی تشكيل شده است: «قواعد شرطی» و «تحليل رفتار». زيرسامانه «قواعد شرطی» اين امكان را در اختيار بانك قرار می‌دهد تا شرايط و سياست‌های كنترلی مدنظر خود را برای كنترل تراكنش‌ها تعريف می‌كند. در زيرسامانه «تحليل رفتار»، رفتارهای مالی و غيرمالی تمامی كاربران، آی پی‌ها، كارت‌ها و سپرده‌ها بر اساس تراكنش‌های چند ماه اخير به كمك الگوريتم‌های داده‌كاوی مدل سازی شده و انحراف غيرعادی از رفتار نرمال موجوديت به صورت بلادرنگ شناسايی شده و در قالب ريسك رفتار به سامانه اينترنت بانك گزارش می‌شود.

گزارش برخط وضعيت ريسك تراكنش‌ها
و رخداد سناريوها
 مجوزدهی برخط در صورت تاييد هويت
در اينترنت بانك
 تعريف ليست سياه، ليست سفيد برای
كاربر، آی پی و كارت/سپرده
 تعريف قواعد شرطی بر روی پارامترهای
تراكنش و رفتار كاربر و آی پی