مجمع عمومی عادی سالانه توسن منتهی به آذر ۱۴۰۰

در ابتدای این جلسه که با حضور 90.82 درصد سهامداران حقوقی و حقیقی برگزار شد، اعضای هیات رئیسه مدیره مجمع تعیین و بر این اساس روح الله لهرابیان به عنوان رئیس مجمع، آقایان نامداری و زراعت به عنوان ناظران جلسه  و آقای طوسی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. ... Read More

توسن حامی شانزدهمین رویداد فیناپ با موضوع نئوبانک

در این رویداد دکتر سید ولی اله فاطمی بنیانگذار توسن و امید ترابی معاون توسعه بازار و ارتباط با مشتریان توسن و عضو هیئت مدیره توسن حضور و به ارایه فلسفه بانکداری ریزومی توسن، زیرساخت بانکداری دیجیتال توسن پرداختند. امید ترابی، معاون توسعه بازار و ارتباط با مشتریان توسن در رویداد فیناپ با اشاره به فلسفه ریزومی گفت: به نوعی نگاه و تفکر افقی به پدیده‌ها فلسفه ریزومی می‌گویند. ... Read More