در طول مسیر شغلیتون در توسن ما همراهتون هستیم تا بتونید بهترین خودتون باشید و رشد کنید.

icon_grow

حضور منتور در سه ماهه اول

icon-2

برگزاری دوره‌های آموزشی/فیلم‌ها و مستندات آموزشی

iconn

کانون توسعه

از ابتدای ورود به توسن با برگزاری دوره‌‌های آموزشی و یا حضور منتور و یا از طریق فیلم‌های آموزشی که در اختیارتون گذاشته میشه شما برای شروع مسیرتون در توسن آماده میشید.

همچنین در طول این مسیر، با برگزاری دوره‌ها و یا کانون‌هایی با هدف توسعه‌ کنارتون هستیم تا شاید کمکی کرده باشیم برای رسیدن شما به موفقیت‌های بیشتر و جایگاه‌های بالاتر.

برگزاری دوره‌های آموزشی/فیلم‌ها و مستندات آموزشی