راهکار جامع مدیریت ریسک مالی

راهکار مدیریت ریسک مالی توسن

 

به بانک‌ها و موسسات مالی توانایی پیروی از الزامات نظارتی پیچیده و توانایی اجرای تجزیه و تحلیل ریسک پیچیده را می‌دهد. راهکار ریسک توسن نتایجی را ارائه می‌دهد که ضمن ایجاد کارایی بیشتر می‌تواند هزینه بهینه‌سازی انطباق با محصولات بانکی را تضمین و تصمیم‌های آگاهانه‌تر از ریسک را ممکن می‌سازد.

“ابزارهای مالی معمولا برای کمک به تیم مدیریت به منظور مدیریت افشای ریسک، به ویژه ریسک اعتباری و ریسک بازار، مورد استفاده قرار می گیرند”

فرآیندهای اصلی بسیاری از بنگاه‌های مالی مانند بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر محور کنترل ریسک استوار است. این مفهوم در بانک‌ها و مؤسسات مالی به قدری مهم و متنوع است که در بسیاری از موارد باعث دخالت‌های مستقیم قانونی از سوی قانون‌گذاران برای کنترل اینگونه موسسات می‌شود.

به طور کلی مديريت ريسک فرآيندي است که مديران بانک به شناسايي، اندازه‌گيري، تصميم‌گيري و نظارت بر انواع ريسک‌ها مي‌پردازند.

راهکار جامع مدیریت ریسک مالی و بانکی توسن به نحوی طراحی گردیده است که با توجه به نیازمندی‌های بانک به تحلیل ریسک‌های مختلف، قابل شخصی‌سازی باشد. طراحی این سیستم بر مبنای معماری سرویس‌گرا و با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز در زمینه طراحی و توسعه نرم‌افزار صورت گرفته است تا تضمین مناسبی برای فعالیت بهینه، طولانی مدت و قابل اطمینان در سیستم‌های بانکی باشد.

تحلیلگر ریسک

Risk Analyst
شناسايی، اندازه‌گيری، تصميم‌گيری و نظارت بر انواع ريسک‌ها
مدیریت ریسک نقدینگی

مدیریت ریسک نقدینگی

Liquidity Risk Management
کنترل و نظارت بر ریسک نقدینگی در عملیاتی بانکی و مالی

ریسک اعتباری

Credit Risk
تصمیم‌گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانک‌ها
مدیریت ریسک بازار

مدیریت ریسک بازار

Market Risk Management
تصمیماتی که می‌تواند ارزش شرکت را به بالاترین حد ممکن خود برساند
مدیریت ریسک نرخ سود

مدیریت ریسک نرخ سود

Interest Rate Risk Management
مدیریت ریسک کاهش ارزش اصلی سرمایه و محفوظ ماندن در برابر ریسک نرخ بهره

مدیریت ریسک عملیاتی

Operational Risk Management
مدیریت ریسک ناشی از خرابی در رویه‌ها و سیستم‌ها و مدیریت ضعیف یا خطای انسانی