سوییچ خزانه

در سال 1389 برای اولین بار شرکت توسن با کمک بانک ملی ایران به عنوان متولی حساب‌های خزانه‌داری کشور اقدام به راه‌اندازی این سوییچ در دفاتر ثبت اسناد کشور با هدف “جمع‌آوری الکترونیکی وجوه دولتی و واریز آن با نسبت‌های مشخص به حساب‌های تعریف شده” خزانه نمود، در این راه‌کار که تا به امروز نیز با نام سوییچ خزانه درحال استفاده می‌باشد، بعد از هر پرداخت کاربران‌، وجوه پرداختی به صورت الکترونیکی به سهم‌های مشخص شده تفکیک شده و واریز وجوه به طور مستقیم و آنلاین به حساب خزانه و سایر ذینفعان انجام می‌پذیرد.

مزایای سامانه سوییچ خزانه

03

شفافیت درآمدها و سهم‌های مشخص شده

02

دریافت سهم هر نهاد در لحظه پرداخت وجه

01

افزایش سرعت پاسخگویی به مردم

در بسیاری از پروژه‌ها و کسب‌و‌کار‌ها عموما ذینفعان مختلفی نقش دارند. به‌طور سنتی غالبا درآمدهای مستقیم این کسب‌و‌کار‌ها به صورت تجمعی در یک حساب مشترک تجمیع شده و پس از بررسی و تعیین سهم هر ذینفع، مبالغ تقسیم شده و پرداخت می‌گردد. اما در بسیاری از موارد چه از لحاظ قوانین و چه از لحاظ کسب‌و‌کار این امکان فراهم نیست و نیاز است مبالغ دریافتی در لحظه دریافت، تفکیک و سهم هر ذینفع مستقیم به حساب خود ذینفع واریز گردد. سوییچ توسعه داده شده تجمیع و تفکیک وجوه که توسط شرکت توسن طراحی شده است این قابلیت را دارد تا در هر پرداختی با تفکیک سهم هر ذینفع، مبالغ را به صورت مجزا به حساب‌های اعلام شده واریز نماید.