سیستم تلفن بانک پژواک

امروزه به‌واسطه دسترسی اکثر افراد جامعه به بسترهای مخابراتی مانند تلفن و موبایل امکان ارایه خدمات مالی مانند اعلام موجودی، پرداخت قبوض و یا انتقال وجه از این بسترها بسیار متداول است. سیستم تلفن بانک پژواک شرکت توسن که براساس بالاترین تکنولوژی‌های حوزه مخابراتی و استاندارد VXML تهیه شده است این امکانات را در اختیار مشتریان بانک قرار می‌دهد.

تلفن بانک پژواک

ارایه سرویس به گویش‌های متفاوت

تلفن بانک پژواک