خدمات بانکی شرکتی، عملیات مالی را برای مشاغل آسان‌تر می‌کند

 

خدمات بانکداری شرکتی به خدماتی گفته می‌شود که بانک‌ها به منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های مشتریان حقوقی، شرکتی و یا مشتریان حقیقی که از خدمات بانک برای کسب وکار خود استفاده می‌کنند، ارائه می‌نمایند. بانک جهت ارائه این نوع خاص از خدمات نیازمند بستر نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، اطلاعاتی و انسانی می‌باشد. سرویس‌های بانکداری شرکتی طیف گسترده‌ای از خدمات را شامل می‌شود همانند: استفاده از امضای دیجیتال شرکتی، واگذاری بخشی از امکانات بانکداری مجازی مشتری به کارکنان او یا شرکای تجاری، انجام عملیات بانکی مجازی روی سپرده‌های مشترک مشتری و…

شرکت توسن با شناسایی نیاز رو به رشد بانک‌ها در خصوص خدمات بانکداری شرکتی، محصول شرکت یار را جهت پوشش این نیازمندی ارائه نموده است به عنوان مثال کارتابل الکترونیکی پوشه که در بستر اینترنت‌بانک امکان انجام عملیات بانکی روی حساب‌های چند امضایی را برای مشتریان شرکتی فراهم می‌نماید و نیز سرویس انتقال وجه با استفاده از امضای دیجیتال برای اتصال سیستم کارتابل یک شرکت به سامانه بانک از جمله محصولات مرتبط با بانکداری شرکتی در حوزه مجازی می‌باشند. این محصول با هدف پاسخگویی به نیازمندی مشتریان شرکتی بانک‌ها در خصوص تقسیم وظایف و تفویض اختیار جهت انجام عملیات مالی به کارمندان مورد نظر طراحی و پیاده‌سازی شده است. با استفاده از قابلت‌های این محصول، کاربر حقوقی اینترنت بانک می‌تواند جهت محول نمودن برخی عملیات خود به فرد دیگر، کاربر/ کاربران مجازی با دسترسی مشخص به عملیات تعریف شده بر روی سپرده‌های مورد نظر تعریف کند. کاربران مجازی می‌توانند با نام کاربری و رمز ارسال شده، به منوهایی که توسط کاربر اصلی مشخص شده دسترسی داشته و عملیات مجاز خود را از طریق منبع مالی مجاز انجام دهند.

بانکداری شرکتی