برترین صادر کننده

توسن برترین صادرکننده نمونه ملی بخش فناوری 
مرکز همایشهای اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی

جوایز متعدد جشنواره دکتر نوربخش

هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
مرکز همایش‌های برج میلاد | بهمن ماه 1397

واحد برتر خدمات نرم افزاری

اعطای تندیس واحد برتر خدمات نرم افزاری در همایش
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن

جایزه سومین جشنواره ملی حاتم

وزارت صنعت،معدن و تجارت مرکز همایش‌های صدا و سیما | تیرماه 1400
_
جایزه صادرکننده نمونه ملی بخش فناوری
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مرکز همایش‌ های اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی| دی ماه 1399
_
جایزه جشنواره دکتر نوربخش
هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
مرکز همایش‌های برج میلاد | بهمن ماه 1397
_
جایزه سومین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی)
وزارت صنعت،معدن و تجارت
مرکز همایش‌های صدا و سیما | تیرماه 1400
_
جایزه جشنواره دکتر نوربخش
هشتمین جشنواره دکتر
نوربخش در گروه سامانه های مشتریان با محصول نتوی
مرکز همایش‌های صدا و سیما | تیرماه 1400
_
جایزه واحد برتر خدمات نرم افزاری
اعطای تندیس واحد برتر خدمات نرم افزاری در همایش
سالن اجلاس سران | تیرماه 1398
10
_
جایزه واحد برتر خدمات نرم افزاری
اعطای تندیس واحد برتر خدمات نرم افزاری در همایش
سالن اجلاس سران | تیرماه 1398
9
_
جایزه ملی رهبری نوآوری و زبدگی دیجیتال
اولین اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور
دانشگاه تهران  | بهمن ماه 1395
8
_
جایزه جشنواره دکتر نوربخش
کسب رتبه دوم در بخش فناوری برای محصول
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  | دی ماه 1395
7
_
جایزه جشنواره دکتر نوربخش
کسب رتبه اول در بخش پلتفرم برای محصول TSB+
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بهمن ماه 1396
6
_
جایزه ملی رهبری ، نوآوری و زبدگی دیجیتالی
دومین اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور
دانشگاه تهران | بهمن ماه 1396
14
_
جایزه مسئولیت پذیری اجتماعی
اولین دوره جایزه مسئولی تپذیری اجتماعی در شرک تهای
فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
سازمان نظام صنفی رایان های کشور | شهریورماه 1393
12
_
جایزه جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس
فن آفرین برتر
پارک فناوری پردیس  | مردادماه 1393
13
_
جایزه رضایتمندی مشتریان
نشان طلایی رضایت مندی مشتریان در حوزه بانکداری
مرکز استاندارهای بین المللی | خردادماه 1393
11
_
جایزه جشنواره دکتر نوربخش
کسب رتبه اول در بخش شرکتی برای محصول تیام
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  | بهمن ماه 1393
15
_
جایزه جشنواره دکتر نوربخش
کسب رتبه دوم در بخش شرکتی برای محصول
درگاه ارائه سروی سهای بانکی یاقوت
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  | بهمن ماه 1393
TOSAN
_

22 سال حضور نوآورانه

در صنعت فناوری بانکی کشور

دانلود کاتالوگ جوایز و افتخارات توسن