بانکداری شرکتی

شرکت توسن با شناسایی نیاز رو به رشد بانک‌ها در خصوص خدمات بانکداری الکترونیک شرکتی، تاکنون محصولات متعددی را در این حوزه ارائه نموده است به عنوان مثال کارتابل الکترونیکی پوشه که در بستر اینترنت­‌بانک امکان انجام عملیات بانکی روی حساب ‌های چند امضایی را برای مشتریان شرکتی فراهم می‌­نماید. پورتال بانکداری شرکتی نیز از جمله محصولات این حوزه محسوب می‌شود و با هدف پاسخگویی به نیازمندی مشتریان شرکتی بانک‌ها در خصوص تقسیم وظایف و تفویض اختیار جهت انجام عملیات مالی به کارمندان مورد نظر طراحی و پیاده‌سازی شده است.