سامانه نظارت الکترونیک (سنا)

 

دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی از ارکان نظارتی کشور، مسئول نظارت بر کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی می‌باشد. با توجه به گستردگی و تنوع کار این سازمان، در سال ۱۳۹۰ تصمیم گرفته شد تا یک سامانه فرآیند‌ محور نظارتی به صورت یکپارچه طراحی و پیاده‌سازی گردد. در این طرح شرکت توسن با همکاری دیوان محاسبات کشور و بر اساس نیازمندی‌ها و فرآیند کاری این سازمان، سامانه نظارت الکترونیک (سنا) را طراحی و پیاده‌سازی نمود.

این سامانه از سال ۱۳۹۴ به صورت عملیاتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و در حال حاضر با بیش از ۱۰ زیر‌سیستم (از جمله زیرسیستم‌های دادسرا – تفریق بودجه – حسابرسی و غیره) به صورت یکپارچه، گزارشات ارسالی به این سازمان را از ابتدای ورود اطلاعات تا پایان مسیر و ارائه گزارشات تفصیلی می‌پردازد که نقش مهمی در افزایش سرعت و تسهیل نظارت ایفا نموده است.

سامانه سنا-سفالگر

 از جمله مهمترین موفقیت‌های این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

سامانه سنا
گزارش‌های تفصیلی و متنوع در تمامی سطوح مدیریتی
سامانه سنا2
سیستماتیک و الکترونیکی بودن کل فرآیند

سامانه مدیریت فرآیند نظارتی

سامانه مدیریت فرآیند نظارت الکترونیک، با هدف ایجاد یک فرآیند نظارتی یکپارچه و کارآمد طراحی و پیاده‌سازی شده است که می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک‌های اجرایی و ایجاد سوابق به منظور پردازش و پایش و تسریع امور نظارتی، با ارائه گزارش در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی، کیفیت نظارت را ارتقا دهد. این سامانه می‌تواند علاوه بر پیاده‌سازی در سازمان‌ها و نهادهای نظارتی کشور، در شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ نیز که نیاز به سیستم‌های کنترلی و نظارتی در سطوح زیر مجموعه‌ خود دارند (با توجه به قابلیت اتصال به سیستم‌های مختلف، جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات و پیکربندی فرآیندهای کاری) پیاده‌سازی گردد.

امکانات ويژه سامانه مديريت فرآيند نظارتی

توسعه سامانه و انجام تمامی امور توسط آن

توسعه سامانه و انجام تمامی امور توسط آن

سیستم هوشمند

سیستم هوشمند

قابلیت تبدیل و همسازن‌سازی اطلاعات ورودی

قابلیت تبدیل و همسازن‌سازی اطلاعات ورودی

سیستم فرم‌ساز و گزارش‌ساز
سیستم فرم‌ساز و گزارش‌ساز
قابلیت پیاده سازی بر روی زیرساخت مدیریت فرآیند

قابلیت پیاده‌سازی بر روی زیرساخت مدیریت فرآیند

تهیه و گزارش‌گیريی‌های متنوع و برحسب نیاز مدیریت
تهیه و گزارش‌گیريی‌های متنوع و برحسب نیاز مدیریت
بستر تبدیل تمام دیتاهای ورودی به قالب قابل تحلیل برای سامانه
بستر تبدیل تمام دیتاهای ورودی به قالب قابل تحلیل برای سامانه