سامانه نظارت الکترونیک (سنا)

دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی از ارکان نظارتی کشور، مسئول نظارت بر کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی می‌باشد. با توجه به گستردگی و تنوع کار این سازمان، در سال 1390 تصمیم گرفته شد تا یک سامانه فرآیند‌محور نظارتی، به صورت یکپارچه طراحی و پیاده‌سازی گردد. در این طرح شرکت توسن با همکاری دیوان محاسبات کشور و بر اساس نیازمندی‌ها و فرآیند کاری این سازمان، سامانه نظارت الکترونیک (سنا) را طراحی و پیاده‌سازی نمود. این سامانه از سال 1394 به صورت عملیاتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و در حال حاضر با بیش از 10 زیر‌سیستم (از جمله زیرسیستم‌های دادسرا – تفریق بودجه – حسابرسی و غیره) به صورت یکپارچه، گزارشات ارسالی به این سازمان را از ابتدای ورود اطلاعات تا پایان مسیر و ارائه گزارشات تفصیلی می‌پردازد که نقش مهمی در افزایش سرعت و تسهیل نظارت ایفا نموده است. از جمله مهمترین موفقیت‌های این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

سامانه مدیریت فرآیند نظارتی

سامانه مدیریت فرآیند نظارت الکترونیک، با هدف ایجاد یک فرآیند نظارتی یکپارچه و کارآمد طراحی و پیاده‌سازی شده است که می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک‌های اجرایی و ایجاد سوابق به منظور پردازش و پایش و تسریع امور نظارتی، با ارائه گزارش در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی، کیفیت نظارت را ارتقا دهد. این سامانه می‌تواند علاوه بر پیاده‌سازی در سازمان‌ها و نهادهای نظارتی کشور، در شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ نیز که نیاز به سیستم‌های کنترلی و نظارتی در سطوح زیر مجموعه‌ خود دارند (با توجه به قابلیت اتصال به سیستم‌های مختلف، جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات و پیکربندی فرآیندهای کاری) پیاده‌سازی گردد.

9
درگاه یکپارچه و جامع ارتباط دولت با مردم
13

اطمینان از اعتبار اسناد ارسالی در ایران پوشه

12

کاهش حضور فیزیکی مردم در دستگاه ها

11

حذف کاغذ

 

10
ایجاد نام کاربری برای هر فرد ایرانی در سامانه (کد ملی)

سیستماتیک و الکترونیکی بودن کل فرآیند

گزارش‌های تفصیلی و متنوع در تمامی سطوح مدیریتی

قابلیت پیاده سازی بر روی زیرساخت مدیریت فرآیند

سیستم فرم‌ساز و گزارش‌ساز

بستر تبدیل تمام دیتاهای ورودی به قالب قابل تحلیل برای سامانه

تهیه و گزارش‌گیريی‌های متنوع و برحسب نیاز مدیریت

توسعه سامانه و انجام تمامی امور توسط آن

قابلیت تبدیل و همسازن‌سازی اطلاعات ورودی

سیستم هوشمند