دستگاه‌های کارت‌خوان

 نرم‌افزار کاربردی دستگاه‌های کارت‌خوان تحت عنوان Pars، با هدف استفاده از آن در شبکه پايانه فروش شرکت PSP متعلق به بانک ارائه شده است.

اين نرم‌افزار دارای قابليت‌های گوناگون بوده و نيز تمامی موارد مندرج در دستورالعمل قوانين و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت در آن رعایت شده است.

همچنين بطور خاص و به سفارش بانک‌ها، امکان افزودن امکاناتی همچون اتصال به ساير سيستم‌ها از طريق پورت سريال و نیز LAN  تحت پروتکل مربوطه از سوی شرکت توسن و نیز امکانات پرداخت به موسسات ثالث (Third Part) فراهم شده است.

نسخه‌های اين نرم‌افزار جهت اجرا شدن روی برند‌های پر کاربرد موجود در بازار سخت‌افزار کارت‌خوان مانند PAX موجود است و در صورت تمايل استفاده بانک از برندهای سخت‌افزاری ديگر، امکان پياده‌سازی نرم‌افزار فوق روی برند جديد ميسر است.

مدیریت پایانه ها پارس