بانکداری خرد

در بانکداری خرد، بیشتر بانک‌ها ارایه کننده مستقیم خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. بسیاری از مردم در بانک‌های نوع خرد برای خود حساب‌های بانکی دارند و بانک‌ها که به ارایه خدمات بانکداری می‌پردازند. اشخاص نیز ممکن است کسب و کار و شاخه‌های تجاری و کسب و کاری خود را در این بانک‌ها مدیریت نمایند و این نوع از بانک‌ها با کسب و کار اشخاص در ارتباط است.
اصولا بانکداری خرد برای ارایه خدمات بانکی برای زندگی روزمره طراحی شده‌اند. از بازگشایی حساب در زمان تولد یک کودک گرفته تا در صندوق دانشگاه و کالج و تامین هزینه‌های بازنشستگی به منظور پرداخت در سنین بالا یکی از اساسی‌ترین خدمات بانکداری خرد شامل حساب‌های پس‌انداز و جاری هستند، و اصولا بانک‌های خرد همواره در حال ارایه کلیه خدمات بانکی‌ای هستند که نزد مردم دارای محبوبیت بالا هستند.

با این حال اغلب بانک‌های خرد، سعی می‌کنند خود را به یک فروشگاه بزرگ از همه سرویس‌های بانکی برای همه نیازهای مشتریان بانکی تبدیل نمایند. این موضوع سبب افزایش احتباس مشتری، وفاداری و اطمینان می‌گردد و در نتیجه برای بانک همیشه یک منبع ثابت از مشتریان را به همراه خواهد داشت. گسترش خدمات بانکی برای بانک به نوبه خود سودآور است و نهایتا  فرصت‌های بیشتر را به وجود خواهد آورد.

سایر خدمات بانکداری خرد شامل، انواع سپرده‌ها، وام خرید خانه و خودرو، گواهی سپرده، حساب‌های بازنشستگی، سرمایه گذاری و خدماتی اینچنین است. اغلب بانک‌های خرد به مشتریان کارت‌های اعتباری و نقدی ارایه می‌نمایند؛ همچنین گزینه‌های تامین مالی مانند خطوط اعتباری سهام در آنها وجود دارد.

بانکداری خرد

Deposits and Accounts

Fixed, Saving, Current, Term and Recurring Deposits

Loans & Mortgage

Housing, Personal, Vehicle Loans
کارت های هوشمند

Card Products

Credit, Debit, Commercial, Gift and Smart Cards

Investment Products

Bonds, Mutual Funds, Stock Exchange etc.

Insurance Products

Life, Health, General Insurance Protection