کانال‌های بهینه

همه‌چیز برای یک کانال

کانال های بهینه

_

همه‌گیری روزافزون استفاده از کانال ارتباطی پررنگ و لعاب ، جذاب و همیشه همراهی  به نام تلفن همراه در همه‌ی صنایع و بخصوص صنعت بانکی و مالی باعث شده تا دیگر کانال‌های ارتباطی مانند وب، تلفن، کیوسک، خودپرداز و… طرفداران خود را ازدست‌داده و مورد کم‌توجهی استفاده‌کنندگان قرار گیرند. رویکرد کانال‌های بهینه برای پوشش همین تحول به وجود آمد.

تمرکز فقط روی کانال ارتباطی تلفن همراه

_

مفهوم کانال‌های بهینه بدین معنی است که فقط روی یک کانال که محبوب‌ترین کانال ارتباطی میباشد تمرکز کنیم و تمام سرویس‌های کاربردی  را از طریق همان کانال به هر طریقی که شده اراته دهیم .

حرکت به سمت مشتری و نه در انتظار مشتری

_

دوره‌ی ارائه‌ی سرویس‌های رنگارنگ روی کانال‌های  متفاوت و متنوع  به پایان رسیده این بانک است که باید به سمت مشتری حرکت کند و حسب نیاز مشتری ، سرویس‌های کاربردی را به او پیشنهاد دهد

باید هم‌سفر مشتری شد

_

رهگیری لحظه‌به‌لحظه‌ی سفر مالی مشتری  است که  می‌تواند فرصتی ایجاد نماید تا قبل از اعلام نیاز او ، پیشنهاد‌ها ارزنده و هوشمندانه‌ای از بانک خود دریافت نماید

هوشمندی و پیش‌بینی کلید کانال‌های بهینه

_

برای ارائه‌ی پیشنهاد‌ها به‌جا و آینده‌نگر به مشتری بانک ، استفاده از یک هوش مصنوعی قدرت گرفته از یک آنالیز اطلاعات سفر مالی مشتری  اجتناب‌ناپذیر است .

کانال‌های بهینه

همه‌چیز برای یک کانال

کانال های بهینه

_

همه‌گیری روزافزون استفاده از کانال ارتباطی پررنگ و لعاب ، جذاب و همیشه همراهی  به نام تلفن همراه در همه‌ی صنایع و بخصوص صنعت بانکی و مالی باعث شده تا دیگر کانال‌های ارتباطی مانند وب، تلفن، کیوسک، خودپرداز و… طرفداران خود را ازدست‌داده و مورد کم‌توجهی استفاده‌کنندگان قرار گیرند. رویکرد کانال‌های بهینه برای پوشش همین تحول به وجود آمد.

تمرکز فقط روی کانال ارتباطی تلفن همراه

_

مفهوم کانال‌های بهینه بدین معنی است که فقط روی یک کانال که محبوب‌ترین کانال ارتباطی میباشد تمرکز کنیم و تمام سرویس‌های کاربردی  را از طریق همان کانال به هر طریقی که شده اراته دهیم .

حرکت به سمت مشتری و نه در انتظار مشتری

_

دوره‌ی ارائه‌ی سرویس‌های رنگارنگ روی کانال‌های  متفاوت و متنوع  به پایان رسیده این بانک است که باید به سمت مشتری حرکت کند و حسب نیاز مشتری ، سرویس‌های کاربردی را به او پیشنهاد دهد

باید هم‌سفر مشتری شد

_

رهگیری لحظه‌به‌لحظه‌ی سفر مالی مشتری  است که  می‌تواند فرصتی ایجاد نماید تا قبل از اعلام نیاز او ، پیشنهاد‌ها ارزنده و هوشمندانه‌ای از بانک خود دریافت نماید

هوشمندی و پیش‌بینی کلید کانال‌های بهینه

_

برای ارائه‌ی پیشنهاد‌ها به‌جا و آینده‌نگر به مشتری بانک ، استفاده از یک هوش مصنوعی قدرت گرفته از یک آنالیز اطلاعات سفر مالی مشتری  اجتناب‌ناپذیر است .