آموزش حرفه‌ای

ما باور داریم که رهبری و یادگیری لازم و ملزوم یکدیگرند

آموزش از کلیدی ترین ارکان موفقیت یک پروژه نرم افزاری محسوب می شود. آموزش مناسب نه تنها باعث کاهش مقاومت پرسنل در تغییر می شود بلکه باعث ارتقا بهره وری کارکنان بانک خواهد شد.
استراتژی شرکت توسن در آموزش، آموزش مربی در بانک‌ها می باشد. به این مفهوم که این مربیان بانک هستند که کاربر نهایی سیستم را آموزش می دهند. این استراتژی هم باعث کاهش هزینه‌های آموزش در بانک شده و هم مربیان خبره برای آموزش‌های نیروهای جدید آینده بانک در اختیار بانک قرار می دهد.

سرفصل های  آموزشی راهکارها و محصولات توسن

• آموزش نسخه اولیه نرم افزارهای توسن (به منظور کار در محیط تست و تجزیه و تحلیل سیستم)
• آموزش مربیان آموزشی بانک در بخش کاربری عادی سیستم (کاربری در شعب)
• آموزش مربیان آموزشی بانک در بخش کاربران اصلی (Super User)
• آموزش مدیران بانک
• آموزش پرسنل فنی بانک
• همکاری و نظارت بر آموزش کاربران نهایی بانک توسط مربیان آموزش دیده

شكل برگزاری دوره ها بنا به درخواست بانک بصورت چند روز به هم پیوسته و تمام وقت یا بطور گسسته و تنها بصورت چند ساعت در روز برای مدت طولانی تر خواهد بود.
سر فصلهای آموزشی و مدت زمان دوره ها با توجه به نیاز بانک و مطابق برنامه زمانبندی توسط شرکت پیشنهاد می گردد. محتوی و طول هر دوره باید بگونه ای باشد که علاوه بر انتقال کلیه تجارب و مفاهیم لازم، امکان راهبری و اجرای موضوع قرارداد توسط کارشناسان بانک را نیز را فراهم نماید.