سامانه بورسار


بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌ کننده منابع مالی و فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گردد. بازار پولی که عمدتاً توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود و مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است و بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد. بورس، نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر موسسات و سازمان‌ها، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد. یکی از خدمات نوین الکترونیکی ارائه شده توسط بانک‌ها، تسهیل فرآیندهای بورس است. بانک به عنوان طرف مورد اعتماد کارگزاران بورس و مشتریان آن‌ها، در این فرآیند شناخته می‌شود. بانک قادر است تا سرویس‌های مورد نیاز مشتریان و کارگزاران بورس را به صورت الکترونیکی و کاملاً ایمن تأمین نماید. برای این منظور از یک سمت با فعال کردن سرویس‌های خاصی برای مشتریان بانکی امکان خرید و فروش از کارگزاران را به صورت کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری فراهم می‌سازد. از سوی دیگر با فراهم کردن خدمات مالی مورد نیاز کارگزاران، فرآیند تسویه مالی آنها را تسریع می‌نماید.

از این رو شرکت توسن به منظور ارائه خدمات بانکی و مالی مورد نیاز بانک‌ها و موسسات مالی، صاحبان سپرده که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند، بورس‌های مختلف، و کارگزاران بورس اقدام به توسعه سامانه‌ای به نام بورسار کرده است. این سامانه به منظور ارائه خدماتی نظیر در اختیار گذاری سپرده، انسداد وجوه از سپرده‌های در اختیار، تغییر سقف مسدودی مجاز یک سپرده در اختیار، انتقال وجه، رفع انسداد، غیرفعال کردن سپرده در اختیار و انواع گزارش‌های متنوع از عملیات انجام شده و وضعیت سپرده‌های در اختیار طراحی و توسعه یافته است.

بورس