بانکداری باز

واژه‌ای با مفهومی غیر قابل باور در دهه‌های گذشته که چند سالی است عینیت پیدا نموده. بانکی که درهای خود را به روی همه‌ کسب و کارهای کوچک و بزرگ باز نموده و دیگر ادعایی ندارد که می‌تواند بهترین سرویس‌ها را به مشتری خود ارائه دهد.
بانکی که این رویکرد را در پیش می‌کیرد، خاضعانه و به درستی فقط و فقط به مشتری خود و تجربه‌ او در خدمات بانکی توجه می‌کند. چنین بانکی می‌خواهد سرویس‌های بانکیش با رنگ و لعابی متفاوت و مشتری پسند ارائه دهد.
این بانک می‌داند که استارتاپ‌ها و کسب و کارهای زیادی هستند که می‌توانند خلاقانه‌تر، هدفمند‌تر و از همه مهم‌تر مورد پسند‌تر، مشتری را از دریافت خدمات بانکی راضی نماید. آنها که دست باز‌تری نسبت به بانک‌ها دارند، با انعطاف و سرعت بیشتری می‌توانند خدمات متنوع بانکی را در شرایط گوناگون به دست مشتری برسانند. در واقع این توانایی آنان به پشتوانه APIهای بانکی است،API هایی که شاکله و رکن اصلی بانکداری باز می‌باشند. آنان با مهارت، دانش و تجربه خود روکشی هدفمند روی API های بانکی می‌کشند تا آنها را برای مشتری خود و بانک‌ها جذاب‌تر و کاربردی‌تر نمایند.
در بیشتر مواقع می‌توانند با نامرئی نمودن بانک، نیاز مشتری و دغدغه‌ی او برای حضور و یا اتصال به بانک خودش را کاهش دهند و با واسطه‌گری مناسب خود، امور‌مالی و مدیریت سپرده‌های مشتری را انجام ‌دهند. در این بین، بانک‌ها هم به نقش اصلی خود که همان حفظ امنیت و ارائه API های پایدار می‌باشد می‌پردازند.