Opti-channel آمد و ما هنوز اندر خم Omni-channel مانده‌ایم

در تعریف اومنی چنل همواره مقایسه‌ی آن با رویکردهای قبلی، در خصوص کانال‌های ارتباط مشتری با کسب‌وکار مورداستفاده قرار می‌گیرد تا همین تفاوت‌ها باشند که شأن وجودی آن را بیان می‌نماید، برای آشنایی با آن، ما هم از معرفی سینگل چنل یا "کانال ارتباط تکی"به‌عنوان ابتدایی‌ترین ساختار ارتباط مشتری با کسب‌وکار استفاده می‌کنیم، ... Read More