جناب آقای حسین رأسی مدیر عامل شرکت توسن در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه 1395، ساعت 13 در سالن کنفرانس ساختمان شهید رضایی دانشگاه شریف سخنرانی کردند. این سخنرانی به دعوت انجمن علمی، فناوری و اقتصادی بازار سرمایه با موضوع نگاهی به شرکت های استارتاپ در سیلیکان ولی و نقش آنها در تجسم آینده بوده است. از مهمترین موضوعات این نشست نگاهی به کتاب از صفر تا یک نوشته پیتر تیل و ترجمه جناب آقای رأسی بوده است.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.