شرکت توسن و GSS، به عنوان توسعه دهندگان راهکارهای بانکی نرم افزاری و سخت افزاری در طی یک همکاری مشترک در حال آماده سازی ورود رباتهای هوشمند بر پایه هوش مصنوعی به حوزه کسب و کارهایی بانکی هستند.
معین حسینی مدیر پروژه این طرح می گوید: “این پروژه که SMARTWAY نام دارد یکی از شاخه های راهکار جامع Omni Channel فرآیندی توسن و جهت اتصال ماشین ها و ربات های هوشمند به موتور فرآیندی Omnichannel توسن است. این رویکرد موجب می شود تا مشتریان بانک از طریق ربات هوشمند بر پایه هوش مصنوعی در کنار سایر کانال های دیجیتالی که تاکنون در اختیار داشته اند امکان ارتباط فرایندی با سرویسهای بانکی را به دست آورند. این پروژه تلاش دارد تا با استفاده از هوش مصنوعی برای اولین بار یک بازیگر (Actor) غیر انسان را در تعریف فرآیندهای بانکی درگیر نماید. از آنجا که این فرایندها به موتور طراحی فرایند +TSB توسن متصل است، محدودیتی برای استفاده از این ربات در فرایندها و سرویسهای مختلف بانکی وجود ندارد.”
این پروژه می تواند سرآغازی جدید برای استفاده واقعی از هوش مصنوعی و ربات در بانکداری ایران و روندی جدید در تحول دیجیتال کشور باشد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.