اهدای جوایز مسابقه علمی ریزوم (زیرساخت بانکداری دیجیتال توسن)

دوره آموزشی ریزوم بانک شرکت توسن در خط پایان، این دوره آموزشی در دو بخش مفهومی و عملیاتی برگزار شد، ریزوم به لحاظ فلسفی سمبل شدن، کوچ و ارتباط است و از دیدگاه فناورانه مجموعه‌ای از قابلیت‌های متکثر، پیش رونده و در عین حال وحدت یافته است. ... Read More